sterblės

sterblės
ster̃blės sf. pl. (4) Kv, (2) Akm 1. Plik, Dov, Šv, Kv, Nv, Všv, Rnv, Vgr, senoviškų moteriškų marškinių pridurkai (iš šiurkštesnio audeklo): Prydurai prie čekliko marškinių motriškų bus ster̃blės J. Išaudė plono pašukinio ir prisidurstė marškiniams sterblès Vkš. Vienos ster̃blės jei nuplyš liuob, kitas prisisiūs Krš. Iš nūkulstų audė sterblès Akm. Mūsų bobutelė beturėjo marškinius su sterblė̃ms LKT55(Vkš). Mūso augime jau nebnešiojo sterblių̃ DūnŽ. Pusė [marškinių] buvo minkštesnė, o ster̃blės pridurtos kietos, aštrios Rdn. Įsipainiojau į sterbles – reiks eiti pry šliūbo (juok.) Varn. 2. Tl kelnės: Motriškinės kelnės vadinos sterblės Varn. Didelis speigas šiandien yr, apsivilk šiltas sterbles Skd. 3. rietai: Ster̃blės matyties, begėdi! Grd. Suknikės tokios – visos ster̃blės matyties, o kaip atsisėda – visa amunicija (juok.) DūnŽ.
◊ per sterblès dúoti (dė́ti) mušti: Nebklausys – dúos par sterblès Krš. Tokiam velniuo tik par sterblès dė́ti ir lauko mesti DūnŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sterblė — sterblė̃ sf. (4) K, Rtr, Š, KŽ, (3) Dglš, ster̃blė (2) 1. Lex76, KlG151, Sut, N, M, L, DŽ, NdŽ sijono, marškinių priekio ar prijuostės apatinė dalis, suimta į ranką, skreitas: Sterblė̃m bulbių prisnešioja moteros Mrc. Turėk ster̃blę – duosiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasterblė — pasterblė̃ sf. (3b) Gl, Grž, Čk žr. pasterblys: 1. Ana ir jauna vaikščiodavo purvinom pasterblė̃m Sdk. Marškinių pasterblė̃ dar sveika, galima palutę padaryt Ss. 2. Ss Klaimas žemas, karvės visas pãsterbles nuardo Ds. Ale jau to namo pasterblių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaikas — vaĩkas sm. (4) KI421,685, KGr112, Sch 133,142, L, Š, Rtr; SD116,28, SD283,549, Sut, I, BzB337, LsB187 1. R, R85,223, MŽ, MŽ112,297, LL29 tėvams sūnus ar duktė: Tas tėvas turi daug vaikų̃ K. Bit jam daugis vaikų̃ Zt. Visas džiaugsmas su vaikaĩs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkišti — atkìšti, àtkiša (atàkiša), o (àtkišė, atàkišė) 1. tr. tolyn nuo savęs tiesti: Aleksandras, pamatęs troboje nepažįstamą, priėjo prie jo ir atkišo ranką sveikintis A.Vencl. Edvardas stovėjo atkišęs čia vieną koją, čia antrą A.Vien. Bergždžiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrieta — sf. žr. atrietas: Apačioj prie atrietos sterblės CII375 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškristi — iškrìsti intr. 1. išpulti iš kur: Vaikas iškrìto iš lopšio J. Vaikas, iškrìtęs iš medžio, koją pasilaužė J. Viliui iš rankų iškrinta pagalys I.Simon. Telefono ragelis vos neiškrito Laboniui iš rankos J.Dov. Pinigai man iš rankos iškrito N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuobraukos — sf. pl. (1) K, Lp, Čk, Sb, Sdk; SD239, nūbraukos (ž.) (1) Jdr, Užv pakulos su spaliais, gaunamos linus braukiant, nuobrukos: Nuo braukimo linų daros nuobraukos J. Linai trumpi, tai visi nuobraukõs[na] iškrito Ds. Kai linai papuvę, tai atsimeta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padalka — ×padalka (l. podolek, brus. пaдaлaк) sf. ppr. pl. (1) 1. Jnšk, Žml, Sml apatinis drabužio kraštas, pažemė, palankas: Atspuro sijono padalka Brž. Žiūrėk, nenutrumpink, užleisk dėl padalkos Č. Atbrizgo padalkos, nėr kuo sutaisyti Sb. Kelnių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertraukti — I, Š, NdŽ, pertraukti; SD1145, SD210,260,299,325, Lex101, Sut, N, M, ŠT5,28, Ser 1. Q133,592, LL268,320, L, Amb, Rtr, KŽ caus. pertrūkti 1: Ana partraukė siūlą J. Virvę pertraukė pusiau DŽ1. Nepertrauk ražončiaus, padėk! Klt. Valaknas [iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridurklas — pridur̃klas sm. (2) žr. pridurkas: 1. Vkš Sijonai su pridur̃klais buvo Akm. 2. pl. Tokie pridur̃klai buvo, sterblės pakulinės Klk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”